GELİRLER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİGKD

Menu

MİSYON

amblem

Misyonumuz

Gelirler Kontrolörleri Maliye Bakanlığı bünyesinde büyük mükellefler nezdinde üst düzey vergi incelemesi, Gelir İdaresi’nin her türlü iş ve işlemlerinin teftişi, maliye personeli’nin soruşturması, eğitilmesi, karapara aklamanın önlenmesi ve yolsuzlukla mücadele gibi asli görev ve fonksiyonları ifa etmişlerdir. Ayrıca yurt içinde ve dışında ekonomik ve mali konularda bilimsel araştırma ve incelemeler yaparak ve mali mevzuatla ilgili görüş ve önerilerde bulunmuşlardır.

14572143730.jpgBu görev ve yetkilerle birlikte çeşitli kanun ve idari mevzuatla da kendilerine birçok önemli yetki verilen Gelirler Kontrolörleri bu şekilde sadece Maliye Bakanlığı’nın değil devletin diğer Bakanlık ve kurumlarının ihtisas gerektiren denetim sürecinde de aktif olarak yer almışlardır.

Etkinlik, yetkinlik, bağımsızlık, tarafsızlık, mesleki özen ve etik değerlere sahip olma gibi uluslar arası denetim ilke ve prensiplerini kurulduğu günden bu yana taşıyan Gelirler Kontrolörleri, Maliye Bakanlığı’nın ve Gelir İdaresi’nin mevcut güven ve saygınlığının kazanmasında ve sürdürülmesinde büyük pay sahibidir.

Gelirler Kontrolörü, kurul bilinci ve kültürüne sahip, değişime açık, ileri ve özgün düşünce ve yüksek temsil meziyetlerini bünyesinde barındıran disiplinli bir kişiliği ifade eder.

Bir kariyer mesleği olan Gelirler Kontrolörleri, almış oldukları üst düzey eğitim, sahip oldukları bilgi birikimi, tecrübe ve etkinlik ile çağdaş denetim ilke ve tekniklerini kullanarak mükellef ve gelir idaresinin eğitiminin gerçekleştirilmesini de sağlayarak vergi ahlakı ve bilincinin yerleştirilmesi çabalarına çok önemli katkılarda bulunmuşlardır.

14572141350.jpgAyrıca mesleki kıdem ve “üstatlık” esası çerçevesinde kişilikleri mesleğin gerektirdiği niteliklere uygun hale getirilen ve böylece konusunda ihtisas sahibi ve her yönden örnek alınabilecek Gelirler Kontrolörleri yetiştirilmiştir. Böyle bir yetiştirilme sonucudur ki; yaptıkları denetimin güvenilirliğinin ve kalitesinin teminatı bizzat Gelirler Kontrolörünün kendisi olmuştur.

Üst düzey vergi denetimi yaparak kayıtdışılıkla, karapara incelemesi yaparak suç ve terör odaklarıyla, teftiş ve soruşturma yaparak rüşvet ve yolsuzlukla ve nihayetinde yoksullukla mücadele eden Gelirler Kontrolörleri kuruldukları günden farklı bir unvan altında görevlendirildikleri tarihe kadar üstlendikleri tüm görevleri başarıyla yerine getirmiş olup, denetimin almış olduğu yeni yapı içerisinde bu vazifelerini yerine getirmeye devam etmektedirler.

Diğer Hakkımızda Alt Sayfaları

Top
Menu