GELİRLER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİGKD

Menu

VİZYON

amblem

Vizyonumuz

Gelirler Kontrolörleri Derneği üyelerin ortak, sosyal, ekonomik, dinlenme, kültürel ve mesleki ihtiyaçlarını karşılama, korumak ve geliştirmek amacıyla 1972 yılında kurulmuştur.14437384730.png

Atatürk devrimleri, insan hakları evrensel beyannamesiyle anayasamızın milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti kapsamı içinde; üyelerinin ekonomik yararını sağlamak için kurulmuş bulunan biriktirme ve yardım sandığı ile yapı kooperatiflerini destekler ve mesleki dayanışma fonu kurar, fonun miktarı ve mesleki dayanışma fonundan yapılacak yardımlar yönetim kurullarının alacağı kararla belirlenir. Dernekler Kanununda belirtilen tüm yasaklar dikkate alınarak, demokratik kuruluşlarla dayanışma sağlar ve kurulmuş veya kurulacak federasyonlara girebilir. Üyelerinin sosyal, kültürel ve mesleki gelişmelerini sağlamak konusunda her türlü faaliyette bulunur. Mesleki yayın ve bilimsel çalışmalar yapar.

Gelirler Kontrolörü unvanı taşıyanlar, yeterlik sınavı öngörülmeyen yıllarda mesleğe girip Stajyer Gelirler Kontrolörlüğü’nden Gelirler Kontrolörlüğüne atananlar ile Gelirler Kontrolörlüğü mesleki yeterlik sınavını verdikten sonra idari görev veya istifa yoluyla Gelirler Kontrolörlüğü mesleğinden ayrılan ve tüzükte belirtilen amaç ve ilkelere uygun olarak çalışmayı benimseyen, dernek kurma hakkına sahip herkes derneğe üye olabilir.

Diğer Hakkımızda Alt Sayfaları

Top
Menu