GELİRLER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİGKD

Menu

Haber İçeriği

manset
📰 Yıllık Ekonomik Rapor 2015
👍 0 0
🕔13:32 13/01/2016 👤Erhan SELİMyıllık, ekonomik, rapor, 2015
Yıllık Ekonomik Rapor 2015

​5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Yıllık Ekonomik Rapor 2015 aşağıda belirtilen linkte yer almaktadır.

​Yıllık Ekonomik Rapor 2016, merkezi yönetim bütçe hazırlığında dikkate alınan ekonomik gelişmeleri ortaya koymayı, bütçe sürecinde ekonomik ve mali değerlendirmeler yapılmasına zemin oluşturmayı ve politika yapıcılar ile ekonomiyle ilgili paydaşları saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Yıllık Ekonomik Rapor 2015 dosyasını görüntülemek için buraya tıklayınız.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Kaynak Maliye Bakanlığı

Erhan SELİM tarafından düzenlendi. - 01:03 28/02/2016

Diğer Haberler

Top
Menu